Arduino İle Uzaklık Ölçümü ve Alarm Sistemi

Arduino ve Hc sr04 ultrasonik mesafe sebsörü kullanılarak mesafe ölçümü yapmak ve ölçülen mesafeye göre buzzer dan farklı tonda sesler elde etmek mümkün.

Gerekli Malzemeler:

Arduino UNO R3
1 adet HC-SR04 Ultrasonic Sensor
1 adet buzzer
Breadboard
ve kablolar

Buzzer dediğimiz devre elemanını ufak bir hoparlör olarak düşünebiliriz. Hoparlörler kadar yüksek ve detaylı ses üretemeseler de, “bip” leme seslerini çıkartmada oldukça başarılıdırlar.
HC-SR04, robotik projelerde Arduino ile kullanılan en popüler sensörlerden birisidir. Kullanımı oldukça kolaydır ve program kısmı düzgün olduğu sürece 2cm – 400cm arası uzaklıkları düzgün bir şekilde ölçebilmektedir. Çalışma prensibi ise şu şekildedir: Sensörün Trig pininden uygulanan sinyal 40 kHz frekansında ultrasonik bir ses yayılmasını sağlar. Bu ses dalgası herhangi bir cisme çarpıp sensöre geri döndüğünde, Echo pini aktif hale gelir. Biz ise bu iki sinyal arasındaki süreyi ölçerek -yani sesin yankısını algılayarak- cismin sensörden uzaklığını tespit edebiliriz.

Ve  kodları.

#define echoPin 6
#define trigPin 7
#define buzzerPin 8

int maximumRange = 50;
int minimumRange = 0;

void setup()
{
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
pinMode(buzzerPin, OUTPUT);

}void loop(){
int olcum = mesafe(maximumRange, minimumRange);
melodi(olcum * 10);
}
int mesafe(int maxrange, int minrange)
{
long duration, distance;
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
distance = duration / 58.2;
delay(50);

if (distance >= maxrange || distance <= minrange)

return 0;

return distance;

}

int melodi(int dly)

{

tone(buzzerPin, 440);
delay(dly);
noTone(buzzerPin);
delay(dly);

}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir